Pracovní úrazy

Újma na zdraví

Pokud jste byli poškozeni při pracovním úrazu, máte nárok na náhradu bolestného.

Co je nemoc z povolání?

Nemoc z povolání je nemoc uvedená v seznamu nemocí z povolání. Seznam nemocí se stále upravuje, proto, pokud si myslíte, že jste byli poškozeni nemocí z povolání, neváhejte nás kontaktovat. My vám zjistíme, jestli je vaše nemoc na seznamu nemocí z povolání a zajistíme její odškodnění.

Na jaké odškodné vzniká nárok?

Bolestné

Při poškození zdraví vznikne nárok na náhradu bolestného. Bolesti je myšleno tělesné nebo duševní strádání poškozené osoby, která škodu na zdraví utrpěla.

Náhrada nákladů spojených s léčbou

Lze uplatnit náhrada nákladů spojených s léčbou, s tímto souvisí náhrada nákladů spojených s doplatky léků či doprava k lékaři.

Ztížení společenského uplatnění

Vzniká při újmách na zdraví, které jsou způsobeny například dopravní nehodou či pracovními úrazy - je to nárok na odškodnění následného ztížení společenského uplatnění, jež je důsledkem právě poškozeného zdraví - důležitým faktorem je věk v době, kdy bylo zdraví poškozeno.

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky se řeší až po ustálení zdravotního stavu, nejříve však rok po vzniku úrazu.