Škoda na životě

Pokud je následkem úrazu úmrtí, pozůstalí mají právo na finanční odškodnění.

Jedná se o jednorázové odškodnění pozůstalých, jež nespadá do nákladů na jejich výživu – lze také uplatnit náhrady nákladů na výživu osob pro pozůstalé, kterým poskytoval či byl povinen zemřelý poskytovat výživu.

Náhrada za pohřeb

Tuto náhradu mohou žádat ti, kteří vynaložili náklady na pohřeb či vynaložené souvislosti s pohřbem.

Náklady na výživu pozůstalým

Při usmrcení vzniká nárok na peněžitý důchod pro uhrazení nákladů na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Kdo má nárok na odškodnění na životě

Na nahráda škody má podle zákonu nárok každý, kdo cítí ztrátu blízkého člověka jako osobní neštěstí čí tragédii.