O společnosti

Kdo jsme?

Společnost Atrium Group s.r.o. je na trhu již od roku 2010. Zabývá se pomocí s odškodňováním újmy na zdraví, která nebyla z vlastního zavinění. Především u:
- úrazů při dopravní nehodě (cyklista, motocyklista, řidič, spolujezdec, chodec…)
- pracovních úrazů
- úrazů ve školách a mateřských školách
- úrazů na chodnících či na dalších místech (eskalátory, obchody apod…)

 

Proč působíme na českém trhu?

V případě, že dojde k újmě na zdraví ne vlastním zaviněním, může zraněný získat odškodné svého úrazu. Tento proces vyřízení odpovědnostní pojistky není pro poškozeného vůbec jednoduchý. Poškození v mnoha případech nedostanou žádné, nebo pouze část svého odškodného. Na základě těchto skutečností vznikla společnost Atrium Group, která vyřizuje veškeré nároky z odpovědnostní pojistky.

 

Co získáte pomocí Atrium Group ?

- žádáme vždy maximální možné odškodné
- přezkoumáme zdarma, zda pojišťovna vyplatila vše, co měla vyplatit
- spolupracujeme se zkušenými soudními znalci a specializovanými právníky
- klienti nám platí za naši práci až poté, co pro něj získáme odškodné, pokud nic nezískáme, nic neplatí
- řešíme i starší případy (od data nehody cca 2,5 roku, abychom stihli vše náležitě vyřídit)

 

Co všechno poškozeným v souvislosti se škodní událostí zajišťujeme?

- bolestné
- ztížení společenského uplatnění
- cestovné k lékařům i na rehabilitace
- poškození osobních věcí
- opatrovné
- ušlý výdělek i ušlý zisk (u živnostníků)
- náklady na léčení
- psychickou újmu
- v případě smrti po úraze pro pozůstalé zákonné odškodné za psychickou újmu a náklady pohřbu

 

Komu můžeme pomoci?

Každému účastníkovi dopravní nehody, který utrpěl zranění, mimo viníka.

Každému zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz.

Každému žákovi či studentovi, který měl školní úraz.

Pozůstalým, kterým zemřel blízký člověk při dopravní nehodě či při pracovním úrazu.

Nebo také lidem, kteří cítí, že neobdrželi od pojišťovny odpovídající odškodné. Přezkum již odškodněných případů děláme zdarma.

Pro koho tu jsme?

Pro všechny, kteří utrpěli zranění a nedostali vyplaceno odškodnění, případně dostali odškodné, které neodpovídá rozsahu zranění.

Pro lidi, kteří mají problémy s řešením případu, nebo neví, jak a co mohou získat.

Jsme tu pro ty, kterým záleží na maximální výši odškodného a rychlosti vyřízení.

Jsme tu pro vás, stačí se nám ozvat a rádi vám pomůžeme i s řešením vašeho případu.

Jak dlouho zpětně můžu žádat odškodné v ČR?

Doba pro promlčení nároků odškodného je 3 roky. Tato doba však vztahuje také na další újmu, která nemusela vždy vzniknout při úrazu, ale později. Například další operace, cesty k lékaři či ztížení společenského uplatnění.

Pokud je bolestné již promlčeno, neznamená to, že jsou promlčeny všechny nároky po vašem úrazu.

Ozvěte se nám, přezkoumáme, zda máte nárok na odškodné i po delší době od úrazu.

Respektujeme Vaše soukromí!

Veškerá osobní data, která nám poskytnete, jsou považována za přísně důvěrná a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V žádném případě neposkytujeme tato data třetí straně.