Dopravní nehoda

Při dopravní nehodě vzniká především škoda na majetku, která je často doprovázena i poškozením zdraví nebo i úmrtím.

Na finanční odškodnění mají právo všichni, kteří nehodu nezavinili, a mají újmu na zdraví.

Na jaké odškodné vzniká nárok?

- bolestné
- ztížení společenského uplatnění
- cestovné k lékařům i na rehabilitace
- poškození osobních věcí
- opatrovné
- ušlý výdělek i ušlý zisk (u živnostníků)
- náklady na léčení
- psychickou újmu
- v případě smrti po úraze pro pozůstalé zákonné odškodné za psychickou újmu a náklady pohřbu

 

Odškodnění na životě

Finanční odškodnění na životě lze uplatnit jako odškodnění pozůstalých a jejich náhrada na výživu.

Jedná se o jednorázové odškodnění pozůstalých, jež nespadá do nákladů na jejich výživu - lze také uplatnit náhrady nákladů na výživu osob pro pozůstalé, kterým poskytoval či byl povinen zemřelý poskytovat výživu.

O náhradu na pohřeb mohou žádat ti, kteří vynaložili náklady na pohřeb či vynaložené souvislosti s pohřbem.