Pokud patříte mezi poškozené, máte právo na náhradu škod.
Finanční odškodnění na životě lze uplatnit:

  • jako odškodnění pozůstalých a jejich náhrada na výživu - jedná se o jednorázové odškodnění pozůstalých, jež nespadá do nákladů na jejich výživu - lze také uplatnit náhrady nákladů na výživu osob pro pozůstalé, kterým poskytoval či byl povinen zemřelý poskytovat výživu
  • jako náhrada na pohřeb - o tuto náhradu mohou žádat ti, kteří vynaložili náklady na pohřeb či vynaložené souvislosti s pohřbem