Ochrana osobních údajů

Společnost Atrium Group s.r.o., se sídlem Praha 4 – Kunratice, Na Knížce 543, PSČ 14800 zpracovává v případě Vaší poptávky služeb a informací o službách ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • údaje o zdravotním stavu

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto osobní údaje budou společností Atrium Group s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Atrium Group s.r.o., nejdéle 6 měsíců od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Údaje o zdravotní stavu jsou důležité, pokud Váš dotaz směřuje k posouzení Vaší újmy na zdraví a doporučení postupu při jejím odškodnění. Údaje nám zasílat nemusíte, je to na Vás, naše odpověď však bude vypadat podle toho, jaké údaje nám poskytnete. V každém případě Vaše údaje o zdravotním stavu můžeme zpracovávat, pouze pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas. Pokud nám zašlete svou zprávu, v níž uvedete údaje o svém zdravotním stavu a přitom ve formuláři nezaškrtnete, že tyto údaje ve zprávě jsou, případně nám neudělíte souhlas k jejich zpracování, k čemuž budete v průběhu vyplňování kontaktního formuláře vyzváni, tak Vaše zpráva bude bez zbytečného odkladu vymazána a nebude na ni moci být jakkoli reagováno.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Atrium Group s.r.o., tedy správcem osobních údajů, běžné osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá, advokát. Údaje o zdravotním stavu mohou kromě správce zpracovávat výlučně osoby vázané zákonnou i smluvní povinností mlčenlivosti, a to advokát se specializací na danou problematiku nebo lékař, případně soudní znalec z oboru zdravotnictví. Nikomu dalšímu nebudou údaje poskytnuty.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • právo na sdělení, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo požadovat opravu Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné,
 • pokud dochází k automatizovanému zpracování, právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v těchto podmínkách,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O výše uvedené můžete požádat mimo jiné i prostřednictví formuláře, který je ke stažení zde. Vyplněný formulář lze zaslat elektronicky na e-mail: kancelar@atriumgroup.cz nebo poštou na korespondenční adresu Atrium Group s.r.o., Na Splávku 1182, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Uvedený formulář však není závazný, svá práva mohu realizovat i zasláním žádosti přímo v textu e-mailu či dopisu na shora uvedené kontaktní adresy.