PROČ PŮSOBÍME NA ČESKÉM I SLOVENSKÉM TRHU?

V případě, že dojde k újmě na zdraví u dopravní nehody, ne vlastním zaviněním, může zraněný získat odškodné svého úrazu. Tento proces vyřízení odpovědnostní pojistky není nikterak jednoduchý. Poškození v mnoha případech nedostanou žádné, nebo pouze část svého odškodného. Na základě těchto skutečností vznikla společnost Atrium Group, která vyřizuje veškeré nároky z odpovědnostní pojistky. Co získáte pomocí Atrium Group ?

Spolupracujeme s těmi nejlepšími advokáty a posudkovými lékaři v daném oboru, díky tomu dosahujeme nejlepších výsledků.Ušetříte spoustu času, který je potřeba pro zajištění veškeré dokumentace k vyřízení odškodného.

Náklady spojené s vyřízením se hradí, až v momentě vyplacení peněz pojišťovnou. V případě, že by pojišťovna odmítla plnění z jakéhokoliv důvodu, nic za vyřizování neplatíte!

Komu můžeme pomoci?

Každý účastník dopravní nehody, který utrpěl zranění, mimo viníka. Každý pozůstalý, kterému zemřel blízký člověk při dopravní nehodě.

Pro koho tu jsme?

Pro všechny lidi, kteří utrpěli zranění a nedostali vyplaceno veškeré odškodnění. Pro lidi, kteří mají problémy s řešením případu.

Jak zpětně dlouho můžete žádat odškodné v ČR?

Případy řešíme až 4 roky zpětně.

Respektujeme Vaše soukromí!

Veškerá osobní data, která nám poskytnete, jsou považována za přísně důvěrná a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V žádném případě neposkytujeme tato data třetí straně.